x
Unesite vašu trenutnu lokaciju ili lokaciju od koje želite da računate razdaljinu do vinarija. Pomeranjem pointera mišem možete precizno podesiti vašu lokaciju.

Uslovi korišćenja

Opšta pravila i uslovi korišćenja

 

1. Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt www,visnkivodic.rs (u daljem tekstu: SAJT) i njihov celokupan sadržaj – tekst, slike, audio i video materijal i bilo koji drugi materijali (u daljem tekstu: sadržaj) – u vlasništvu su agencije Creative Business Group iz Kragujevca (u daljem tekstu: CBG), pri čemu su sva prava zadržana ukoliko nije naznačeno drugačije.

 

Korišćenjem ovog veb-sajta ili drugih servisa koji su dostupni na njemu, pristajete na opšte uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). CBG zadržava pravo izmene ovih opštih pravila i uslova korišćenja u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da oni stupaju na snagu danom njihove objave. O promenama uslova korišćenja možete se obavestiti isključivo na stranicama – opšta pravila i uslovi korišćenja. 

 

2. Zaštita i upotreba podataka

Zaštita vaših ličnih podataka veoma nam je važna. CBG preduzima sve potrebne radnje kako bi se osigurala zaštita vaših ličnih onlajn podataka. S druge strane, dužni ste da osigurate tačnost, istinitost i potpunost podataka koje dajete. NE MOŽEMO GARANTOVATI da treća lica neće bez znanja ili odobrenja CBG-a doći u posed tih informacija putem hakerskih upada u bazu podataka ili na drugi način na koji CBG ne može da utiče.

Ukoliko koristite SAJT, saglasni ste s time da sve informacije i ostale vrste podataka koje ste predali budu dostupni svima koji su za njih zainteresovani, a sve to u skladu s uslovima korišćenja. Ovo se odnosi i na korišćenje vaših ličnih kontakata (e-maila , telefona...) od strane CBG-a u svrhu slanja obaveštenja vezanih za oglas koji ste vi kao oglašavač predali na SAJTU. Vaši podaci neće biti korišćeni u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim uslovima korišćenja.

PRESS zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim redakcijskim pravilima.

 

3. Ponašanje korisnika

Vi ste sami odgovorni za sav sadržaj koji prenesete na SAJT, kao i za posledice koje iz toga proističu. Saglasni ste s time da ne koristite uslugu SAJT-a za:

•    prenos bilo kojeg sadržaja na SAJT čija bi reprodukcija značila kršenje autorskih prava ili drugih prava trećih osoba, kao i bilo kog zakona

•    korišćenje bilo koje ponuđene onlajn usluge SAJT-a u nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe. Zabranjeno je korišćenje usluga koje nudi SAJT za objavu ili bilo koju drugu cirkulaciju materijala s kažnjivim ili drugim nepoštenim i ilegalnim sadržajem, kao i onim koji se može smatrati klevetom. Takođe je zabranjena cirkulacija protivustavnih i ekstremističkih materijala grupa čiji je rad zakonom zabranjen. Zbog nepoštovanja ovih opštih uslova s vaše strane ili treće strane koja koristi ili je koristila onlajn usluge SAJT-a preko vašeg naloga momentalno ćemo vas diskvalifikovati i onemogućiti vam pristup veb-stranicama

•    prenos i slanje cirkularnih mejlova ili pisama

•    prenos sadržaja koji imaju softver, aplikacije, programe ili „viruse” što narušavaju ili ograničavaju funkcionalnost hardvera ili softvera SAJTA ili pak drugih korisnika

•    davanje neistinitih ili nejasnih podataka, kao ni za upisivanje pod lažnim identitetom prilikom registracije

•    uznemiravanje drugih korisnika

•    pokušaje dobijanja neovlašćenog pristupa bilo kojoj usluzi SAJT-a, kao ni bilo kojim podacima, mreži ili sistemu uopšte

•    sprovođenje aktivnosti koje narušavaju privatnost ili imovinska prava drugih

•    aploudovanje elektronske pošte, kao ni za prenošenje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, kriminalan, klevetnički, vulgaran, opscen, narušava tuđu privatnost, propagira mržnju ili je rasno, etnički i na svaki drugi način nepoželjan 

•    nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način. 

PRESS zadržava pravo da privremeno ili trajno diskvalifikuje korisnike koji krše zakone, pravila pristojnog ponašanja i opšte uslove, te iz drugih razloga koje CBG smatra ozbiljnom zloupotrebom internet usluga SAJT-a, a takođe i da ukloni neprihvatljiv sadržaj sa svojih veb-stranica.

 

4. Kopiranje

Sadržaj objavljen na SAJT-u kao i podaci na njemu zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima. Kopiranje i/ili dopuna celog ili dela sadržaja, pogotovo u komercijalne ili reklamne svrhe, zahteva prethodno pismeno odobrenje CBG-a. Svako drugo kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog dopuštenja CBG-a zabranjeno je te podleže pravnim sankcijama budući da je u suprotnosti sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima i drugim važećim zakonima.

 

5. Zaštita žiga

Izraz www.vinskivodic.rs registrovani je zaštitni znak odnosno žig. Zabranjeno je korišćenje i prikaz ovog žiga bez izričitog pismenog odobrenja CBG-a.

 

6. Poricanje garancije i ograničenje odgovornosti

Vlasnici SAJT-a ne daju nikakve garancije niti odgovaraju:

• za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu (koje unose registrovani korisnici) 

• za izjave ili ponašanje bilo koje treće strane preko usluge SAJT-a

• za brisanje, pogrešno ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, kao ni za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta

• za bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kom sadržaju na internetu do koga se došlo pomoću ovog sajta. Korišćenjem sajta prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar kao i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. Takođe, svesni ste i slažete se da CBG neće biti odgovoran vama za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu ili primarnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu za gubitak profita, dobre volje, korišćenja, gubitak podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koji proizilaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluge koju nudi SAJT

• za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi usled pravilnog ili nepravilnog korišćenja SAJT-a, kao i od drugih informacija, servisa, usluga, saveta i proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova i reklama na SAJT-u ili onih koji su na bilo koji način povezani s njim.

• za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa što su prouzrokovani, direktno ili indirektno, prirodnim silama ili drugim uzrocima van svake moći naše kontrole: problemi s internetom, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi s radom telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa.

Stavovi izneti u okviru SAJT-a nisu stavovi CBG-a, već ih samo prenosimo „onakve kakvi jesu” te za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sâm, a CBG-a će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, i to po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Ako se pak oglašivač odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućuju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

 

7. Prestupi

Molimo vas da prijavite svako kršenje opštih uslova putem maila: kontakt@vinskivodic.rs

 

8. Sudska nadležnost

U slučaju bilo kakvog spora koji se ne može rešiti mirnim putem, CBG i korisnik ovim putem saglasno određuju mesnu nadležnost suda u Kragujevcu.